"על חשבון הבית" – זכאויות בתקופת הקורונה

שכיר: הוצאת לחל"ת? פוטרת ?  האם אתה זכאי לדמי אבטלה?

בתקופת משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה:

 • קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים
 • תשלום מקדמות של עד 8,000 ש"ח לחודשים אפריל ומאי 2020
 • הארכת תקופת התשלום למי שסיימו את ימי האבטלה שהיו זכאים להם
 • קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות נוספות (ללא הפחתה מהקצבה)
 • הארכה אוטומטית של הזכאות במקרה של הארכת החל"ת

שימו לב:

אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה – מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים.

עצמאית? בעלת עסק? בדקת זכאותך למענק הסיוע לעצמאים:

מענק סיוע משולם בשתי פעימות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים ולעצמאים שהכנסתם ירדה משמעותית בעקבות משבר הקורונה, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • פעימה ראשונה: תהיה בשיעור 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018.בכל מקרה, הסכום לא יעלה על 6,000 ₪. .
 • פעימה שנייה: המענק יהיה בשיעור 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018. בכל מקרה סכום המענק לא יעלה על 10,500 ₪.
 • פעימה שלישית: בעל עסק שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש בשנת 2019 נע בין 1,500 ₪ ל 25,000 ₪, בהתאם לשלושה מדרגים (פעימה זו משולמת במסגרת הפעימה השנייה, אך בהודעות היא נקראת "פעימה שלישית" )

שימו לב:

מענק והתוספת ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויבו בביטוח לאומי ולא במע"מ.

מענק הסיוע לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול.

נקלעת לקשיים כלכליים עקב הקורונה?

מאות אלפי עצמאים שעסקיהם נסגרו או סובלים מירידה דרסטית בהכנסותיהם, בנוסף כמיליון עובדים יצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו מאז ראשית משבר הקורונה. מאות אלפי משפחות מוצאות את עצמן עכשיו בקשיים כלכליים. מה עושים?

התנהלות מול הבנקים:

 • הגדלת מסגרת אשראי בבנק: בנק ישראל מתיר לבנקים להגדיל את מסגרת האשראי באופן חד צדדי, ללא החמרה בתנאי הריבית. ניתן לפנות לבנק ולבדוק אפשרות להגדלת המסגרת. על הבנק לעדכן את הלקוח בכתב מהי גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שתחול עליה.   
 • דחיית תשלומי המשכנתא: ניתן לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, הדחייה תינתן ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה ושיעור הריבית לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי. הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית המשכנתא.
 • דחיית תשלומים בהלוואות צרכניות מהבנקים: הלוואות שסכום היתרה לתשלום הוא עד 100,000 ₪, הבנקים יאפשרו דחיית תשלומים לשלושה חודשים (לבנק שיקול דעת להאריך עד שישה חודשים) וזאת בתנאי שלא היו לו פיגורים בהלוואה. גם במקרה זה הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • דחיית תשלומים בהלוואות לעסקים קטנים שנפגעו מהמשבר: עליהם לעמוד בתנאי מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪ וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר. יתאפשר דחיית תשלומים לשלושה חודשים וגם כאן, לבנק שיקול דעת להאריך עד שישה תשלומים.

שימו לב:

דחיית התשלומים בהלוואות ובמשכנתאות שצוינו לעיל, כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.

משיכת כספים או הלוואות מקרן השתלמות

 • משיכת כספים: חוסכים בקרן השתלמות יכולים למשוך את הכספים שהצטברו לאחר 6 שנים ללא תשלום מס, חוסך שעבר את גיל הפרישה יכול למשוך כבר לאחר 3 שנים ללא תשלום מס.
 • הלוואות מקרן השתלמות: נטילת הלוואה מקרן השתלמות, היא לעיתים עדיפה על פני שבירת הקרן, ההלוואה בריבית נמוכה יחסית, והרווחים בקרנות פטורות ממס במידה ועומדים במכסת שש השנים.

שימו לב:

חשוב לזכור כי לקיחת הלוואה היא פתרון זמני בלבד וצריך להחזיר את ההלוואה עפ"י התנאים שנקבעו.

מעבר מעבודה כשכיר לעבודה כעצמאי

עובדים שכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת ואינם מוצאים עבודה כשכירים ו/או מועסקים כעת בהיקף משרה נמוך יותר או בשכר נמוך יותר ומעוניינים לתת שירות ולהגדיל הכנסותיהם, יכולים לפתוח תיק עוסק פטור או עוסק מורשה ולעבוד כעצמאים במתן שירותים מקצועיים ישירות ללקוחות הזקוקים לכך.

שימו לב:

מומלץ להכיר היטב ולהתייעץ עם איש מקצוע על ההשלכות של עוסק פטור, עוסק מורשה, הליך פתיחת תיק, ההטבות שעובדים עצמאיים יכולים ליהנות מהם, והתשלומים למוסדות השונים.

זכויות נוספות

לאור החשש שמשבר הקורונה יגרום ליותר אנשים קשיים בתזרים מזומנים, בנק ישראל קבע זכויות נוספות, יש לבדוק התאמה מרבית של שימוש בכל אחד מהזכויות ולשקול בתבונה:

 • הקלות בקנסות ובחובות נוספים
 • השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'יקים שלא כובדו
 • מענקי עבודה (מס הכנסה שלילי)
 • במקרים מסוימים זכאות בארנונה, חשבונות חשמל, מים, סיוע בשכר דירה

אנו מאחלים לכולנו שנעבור את התקופה המאתגרת הזו בבריאות ובאיתנות פיננסית, חזרה בהקדם לשגרה ולעבודה!

גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן